Organmassage

Den här behandlingen inriktar sig på bröstkorg och buk.  Alla organ är mottagliga för stress, chock och känslolåsningar.  Först behandlas  Vagusnerven som har störst inverkan på de flesta organ och funktioner. Stress och oro kan orsaka förstoppning. Långvarig depression kan få spänsten i hela kroppens bindväv att upphöra och ge upphov till ett förslappat tarmarbete.  Jag arbetar mjukt och inkännande med mina händer via muskler och bindväv för att eliminera över/underspänningar som kan hindra organens egenrörelser och försämra cirkulation och funktion. Behandlingen känns djupt avslappnande och du kommer själv att uppleva förändringen när spänningar släpper och organ frigörs. Då startar kroppens självläkande process.

Grunden är att ett sunt organ alltid befinner sig i rörelse. De är upphängda i bindväv och ligament och samarbetar med kropp och andra organ genom bindväven som de omges av.  Bl.a. har varje organ en egenrörelse som kommer från organet självt. Är det spänningar i bindväv och ligament hindras rörelsen som i en välfungerande kropp rör sig flera tusen gånger om dagen. Minsta lilla restriktion i rörelsemönstret påverkar inte bara organet självt utan även närliggande organ och funktioner.

T.ex. behandlas  lungor, hjärta (hjärtsäcken  behandlas då t.ex   en depression kan förslappa bindväven och försvaga hjärtats slagkapacitet),  matstrupen/magsäck (magbrock , sura uppstötningar), lever, bukspottkörtel, vandrande njure…..  Tarmarnas cirkulation kommer igång och det ökar på flödet i de ”slussar” som finns mellan olika organ där det kan ha samlats ”skräp” som kan bli ett fäste för inflammationer.  På senare tid har man kunnat fastställa mag/tarmsystemets värde för hälsan, hela 80% av immunförsvaret sitter i tarmen. Det som behandlas är spänningar och störda funktioner i kroppens olika vävnader, skelett, muskler, ligament och annan bindväv, nerver, hinnor och alla organ.  Välkommen till en nystart för din kropp!