Aromaterapi

Aromaterapi återupptäcktes av en slump på 20-talet av en kemist som doppade sin svårt brända hand i ett kärl med lavendelolja. Den läkte mycket snabbt och utan infektion eller ärrbildning. Hans upptäckter spreds i en bok och så återupptäcktes intresset för gammal läkekonst på nytt. För även om aromaterapi är ett nytt ord går kunskapen om, och nyttjandet av aromatiska och eteriska oljor för läkande syften tillbaka till de allra tidigaste civilisationerna.

Eteriska oljor extraheras ur träd, buskar och blommor från hela världen och varje olja har sin egen unika kemiska sammansättning. Vetenskaplig forskning om oljorna pågår kontinuerligt och bekräftar det som varit känt inom folktron. En grupp grekiska forskare fann nyligen att timjanolja slog ut en penicillinresistent bakterie på bara en timme!

Oljorna kan användas på många olika sätt. De absorberas via huden och går ut i cirkulationssystemet och blodkärlen. De kan inhaleras och gå ut i blodomloppet genom lungorna eller genom att sända signaler via nervsystemet direkt in genom det limbiska systemet i hjärnan. Några exempel på oljornas effekter; en stabiliserande verkan på kroppen som att sänka högt blodtryck, stimulera trög cirkulation, främja avgiftning och förnyelse av cellerna, lösa upp oro, depression och mental utmattning.

Vidare påverka hormonsystemet, lindra reumatisk värk, öka den sexuella lusten och förstärka kroppens immunförsvar.

I England används aromaterapin på sjukhus bl a vid förlossning, intensivvård, hospice och på behandlingshem för utvecklingsstörda och äldre. I Frankrike används aromaterapi främst av läkare och framförallt invärtes vid olika infektionssjukdomar.

Till Sverige kom dagens aromaterapi på 80-talet.