Fibromyalgi massage

Massagebehandlingen är mycket mjuk, lugn och jag använder en speciell olja som jag blandar på plats. Den hjälper din kropp tillsammans med massagen att slappna av maximalt och öka cirkulationen. Hela kroppen masseras till rogivande musik i bakgrunden. Du ligger varmt inbäddad förutom den del av kroppen som masseras. En viktig effekt är att kroppens oxytocinnivå ökar och det minskar värken i kroppen.

Oxytocin kallas för ett lugn och ro hormon som lindrar smärta, sänker blodtrycket och minskar halterna av stresshormoner. De utlöses av massagen, värmen och fungerar som en signalsubstans via nervceller i hjärnan. Men för att få effekterna att kvarstå behöver vi fylla på vårt oxytocinförråd då och då. Förutom att påverka glatt muskulatur påverkas också skelettmuskulaturen. Fungerande oxytocinaktivitet är avgörande för nybildning av muskler. Äldre kan drabbas av muskelsvaghet p.g.a. förändringar i oxytocinet.

Behandlingen är en process, och en förändring som ger bestående effekter kan upplevas efter minst 4-6 behandlingar.

Välkommen att börja en behandlingsomgång eller en ”prova på” fibromyalgi massage.